Για την πλοήγηση


Service - Επισκευή Κλιματιστικών

Το τεχνικό προσωπικό μας, εφοδιασμένο με τον πιο πρόσφατο τεχνολογικό εξοπλισμό, έχει τη δυνατότητα να διαγνώσει και να αντιμετωπίσει κάθε είδους βλάβη σε κάθε τύπου και εταιρείας κλιματιστικό μηχάνημα.

Κάθε εγκατάσταση κλιματισμού και θέρμανσης έχει ένα μέγιστο προσδόκιμο χρόνο ζωής. Για να εξασφαλίσουμε το μέγιστο προσδόκιμο της ζωής και της αδιάλειπτης λειτουργίας του, είναι απαραίτητη η προληπτική συντήρηση.

Η συντήρηση περιλαμβάνει: